Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3 - 4

Svenska HT-17 åk 3-4

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Under hösten görskartläggningar i både åk 3 och 4.

Samtliga gör H4 (läshastighet). Åk 3 gör två skrivtest. En berättande text och en faktatext. Åk 4 gör ordförståelsetest och stavningstest.

Utifrån resultaten ser vi vad vi ska fokusera på framåt.

Vi arbetar med bl.a;

Läsa i par, skriva texter utifrån stödord vi skrivit från SO-arbeten t.ex Hälsingland och senare hela Sverige. Vi läser Pojken och Tigern tillsammans och har som läsläxa och redovisar varje vecka samt pratar om innehållet kopplat till Sveriges landskap. Vi jobbar med läromedlet; Vän med svenska både läroboken och övningsboken. Vi har också "röda tråden" i olika nivåer som en extrabok att arbeta med vid sidan av. Vi jobbar med läsförståelsefrågor och tränar på muntliga framställningar med hjälp av stödord. T.ex nyhetsspanarna. Vi lär oss hur man gör googlepresentationer med text och bild som stöd till muntliga redovisningar.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter