Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Undervisningen i engelska syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Eleverna lär sig genom att observera, imitera och praktisera samt leka sig fram till kunskaper. Vår undervisning är baserad på programserien ”Pick à color”.

Innehåll

I serien Pick à color får eleverna lyssna på engelska där enkla, bekanta ord och fraser blandas med nya. De hör engelskt tal och sång. I serien fokuserar de på den verbala delen av språket och inte det skriva språket i engelska. 

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • Kommunikativa förmåga- genom att gemensamt upprepa ord och fraser. Genom att säga/samtala i mindre grupper eller parvis där enkla ord och fraser används. 

 • Begreppsliga förmåga- genom att förstå vad centrala begrepp betyder inom ett visst tema samt relatera olika begrepp till varandra och använda dessa i nya sammanhang.

 

Målet är att eleven ska lära sig:

 • siffrorna 1-10

 • färger

 • djur

 • kroppsdelar

 • klädesplagg

 • frukt och grönsaker

 • klassrumsord

 • olika sånger och ramsor.

 • förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen

http://res.sli.se/00/Media/UR/193648-2_Pick_a_colour.pdf

https://urplay.se/serie/192351-pick-a-colour

 

Arbetssätt, metod och material

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra ( enkla ord och fraser)

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 

 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor

 • spela spel 

 • leka lekar t.ex. Simon says

 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)

 • titta på programserien Pick a colour

 • ClaroRead Pro

 

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • räkna till 10

 • några vanliga färger

 • namnge några djur

 • några kroppsdelar

 • några vanliga klädesplagg

 • några frukter

 • några klassrumsord

 • några olika sånger och ramsor

 • följa med i handlingen i stora drag när vi tittar på Pick a colour

 • Förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door, point to the window, spin around... 

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt i:

 • genomgångar

 • gemensamma övningar

 • lekar, sånger och ramsor


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback