Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Read a good story and be proud of your ability!

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Engelska år 5 Read a good story and be proud of your ability! V. 37 - 48

 

Syfte/undervisningen ska syfta till att:

 

·          förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter

 

Centralt innehåll;

 

Lyssna och läsa – reception

 

·          tydligt talad engelska och texter från olika medier

 

·          Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, tillexempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 

 

 

 

Så här gör vi:

 

För att träna din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter kommer du att läsa en engelska böcker på egenhand. Du kommer med hjälp av Google översätt och ordbok att träna dig i att på egenhand bygga ut din ordbank och träna  på strategier för att lära nya ord. (BF)

 

Genom diskussioner i grupp kommer du att träna på att återge och tolka (KF)+(AF) innehållet i din bok. Genom att läsa på egenhand tränar du på att utveckla strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang (PF)samt utveckla din förmåga att använda olika typer av strategier när det blir stopp.(MK) Du kommer också att titta på filmen ”Witches” för att träna din förmåga att tolka innehållet i talad engelska.

 

 

 

Det här kommer jag att bedöma

 

Du redovisar din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter genom läsförståelsetest Tummen upp.

 

Du redovisar din förmåga att använda lässtrategier genom Tummen upp test.

 

Du redovisar din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska genom hörförståelsetest Tummen upp.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Read a good story and be proud of your ability!
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback