Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Kondition och hälsa

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Arbetsområdet syftar till att lära er mer om vad kondition och hälsa är och hur ni kan träna er kondition. Även hur hälsan påverkas av träning och hur en god kondition leder till en bättre hälsa.

Centralt innehåll:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
  • Konditionsträning, hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa.

 

Under det här arbetsområdet kommer eleven att få:

  • Träna sin kondition genom lekar, spel och idrotter.
  • Öka sin kunskap om vad kondition och konditionsträning innebär.
  • Öka sin kunskap och förståelse kring hälsa och hur hälsan påverkas av träning.

Kurslitteratur

Häfte tillhandahålles av idrottslärarna.

Arbetsprocess.

Vi kommer att jobba både praktiskt och teoretiskt. Under de praktiska lektionerna kommer ni att få prova på olika aktiviteter där fokus ligger på konditionsträning. Ni kommer även att få testa er kondition genom ett eller flera test. Resultaten från dessa test skall användas som underlag för planering och utvärdering av träning.

Under teorilektionerna kommer ni att få kunskaper om vad som menas med begreppen konditionsträning, kondition och hälsa. Hur kroppen påverkas av ansträngning samt hur ni själva kan planera er konditionsträning.

Teoriavsnittet innefattar även skriftliga uppgifter och prov, för att kontrollera att ni når målen för arbetsområdet.

 

Bedömning.

Bedömning av alla moment sker formativt under lektionerna men även i form av summativa praktiska och teoretiska tester/prov.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kondition och hälsa
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback