Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

Jä ht 17 åk 7 Sh Medier ASv

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Hur påverkas vi och vårt samhälle av medier? Hur använder du medier på bästa sätt?

Mål

Du förstår och kan beskriva hur medier fungerar i samhället. I beskrivningarna kan du:

- förklara samband

- använda centrala begrepp som t ex  medier, massmedier, opinion, propaganda m.fl.

.

Genomförande

För att nå målen kommer vi ha genomgångar och övningar på lektionerna. Materialet kommer att bestå av utvalda texter, bilder, filmer som kommer att läggas ut på GAFE.

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras under hela kursen med hjälp av kortare skrivuppgifter i slutet på varje lektion. I tabellen nedan ser du de kriterier som används för bedömningen. exempel på sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning kommer att tas upp under lektionerna. I slutet av kursen får du två läxor som förhörs skriftligt.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen
Jä ht 17 åk 7 Sh Medeier Asv
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback