Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, Matematik

·

Årskurs:

F - 5

Programmering

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Eleverna ska träna på att kommunicera och lösa problem tillsammans i familjegrupperna på Frösakullsskolan. Programmering är en del i ämnet teknik. Vad är en bugg? Vad är koder? Vad är ett hologram?

Mål:

  • Att eleverna ska träna problemlösning

  • Att eleverna ska träna logiskt tänkande

  • Att eleverna ska träna på data-logiskt tänkande (förmågan att känna igen mönster, tänka i algoritmer, bryta ner problem och sortera bort detaljer).

  • Att eleverna ska träna på att kommunicera med varandra

  • Att eleverna ska bli nyfikna på o vilja lära sig mer om programmering

Hur:

  •  Programmera  varandra

  • Skapa egna koder tillsammans i smågrupper

  • Lyssna på berättelsen "Hej Ruby" 

  • Se utvalda avsnitt av "Programmera mera" Ur skola

  • Göra egna hologram

 

 

 

 

Utvärdering:

Varje familjegrupp utvärderar med ett digitalt verktyg.

Ex: Answergarden, Padlet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback