Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Lerbäck Ma ht-17 åk 8 Algebra

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Mål

Metod
Jag skall bli bättre på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Problemlösning
Jag ska bli bättre på att välja och använda strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.föra och följa matematiska resonemang

Kommunikation
Jag ska bli bättre på att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer.

Genomförande

Arbetet genomförs som enskilt arbete, par- och grupparbete. Under arbetet kommer har vi genomgångar där vi går igenom nya moment.  

Kursplanemål

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och följa matematiska resonemang.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lerbäck Ma ht-17 åk 8 Algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback