Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik åk 1

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 7 december 2017

I ämnet musik ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Arbetsområde:

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.

Konkreta mål:

Genom undervisningen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla sin förmåga att;

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • analysera och samtala om musikens uttryck 
 • rytm och rörelse till musik
 • musiksymboler, bilder och tecken

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i sång.
 • skapa enkla former av musik utifrån en bild.
 • reflektera och samtala om olika musikaliska genrer.
 • gestalta rytm och rörelse till olika musiktakter.
 • känna igen de vanligaste musiksymbolerna, bilder och tecken.

Undervisning:

 • Vi kommer sjunga sånger kopplade till alfabetet, högtider, djur mm.
 • Vi kommer prova på olika former av sång, växelsång, kanon.
 • Vi kommer prova på flera enklare instrument t.ex trumma, blockflöjt, triangel.
 • Vi kommer röra oss till musik, klappa i takt samt träna på olika rytmer.
 • Vi kommer även lära oss mer om olika musiksymboler, bilder och tecken.

Under läsåret kommer vi träna på olika sånger tillhörande speciella förekommande högtider så som lucia, skolavslutning, julavslutning mm


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback