Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Jämföra Sverige och USA

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Eleverna ska jämföra hur det är att vara ung i USA jämfört med Sverige utifrån några olika områden.

Being young in America and Sweden

 

You are going to write about how it is to be young in Sweden compared to being young in USA.

 

You are going to compare different areas, for instance school, values, food, traditions, jobs, sports or religion.

 

In order to do this assignment, you need to search for information on the Internet.

 

The text should be at least 500 words.

 

When you are finished, you should also do an oral presentation about this using a Google presentation with photos and key words. The presentation should be at least three minutes.

 

Your teacher will also give you feedback, which you are going to read and use in order to improve your work.

 

Good luck! 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback