Skolbanken Logo
Skolbanken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018

Fridhem förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Regndroppen, plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bilaga till

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Avdelning:  Regndroppen 2017/2018

 

 

Kartläggning och nulägesanalys

 Vi har 15 barn i vår barngrupp, 6 pojkar och 9 flickor. Vi har haft 15 barn i gruppen sedan vecka 33.

Vi har delat in barnen i två grupper där vi observerar barnen i grupp och intervjuar barnen enskilt. Vi har även fortlöpande utvecklingssamtal och daglig kontakt med utbyte av information från föräldrarna om barnens trivsel.

Fortlöpande diskussioner i vårt arbetslag om vi ser tendenser till kränkningar eller behöver arbeta i vissa rum där kränkningar kan uppstå.

  

Vi upplever en hög trivsel i barngruppen och en god stämning. Pojkar och flickor leker tillsammans, vi ser ingen skillnad på pojkar eller flickors lek docklek, kökslek, bygglek, sortering, pussel, rollek, skapande mm är lika populärt ibland barnen.

 P.g.a vår höga barnbelastning har vi observerat en ökande ljudnivå bland barnen i den fria leken.

 Vi ser att de äldre barnen leker tillsammans och de yngre har en bredvidlek eller härmar och inspireras av de äldre barnen.

 Uteleken; här ser vi att barnen får större utrymme och färre kränkningar sker. Här ser vi också att de yngre barnen är inbjudna till bl.a cykellek och blir hjälpta i gungorna av de äldre barnen.

Här leker barnen både två och två och i större grupper. Utrymmet för barnen utomhus öppnar för nya möjligheter.

 Barnen upplever kränkningar när det blir konflikter över leksaker eller om någon kommer för nära när man inte vill. Ibland är det jobbigt att vänta på sin tur för att t.ex få måla eller hoppa på studsmattan.

 

Barnen har ett stort inflytande på Regndroppen, vi arbetar utefter deras önskemål om lekmaterial, aktiviteter, i måltidssituationer, i utelek, i samlingssituationer.

 

 Mål och åtgärder

 

Vi delar upp barngruppen så ofta det är möjligt för att alla skall bli sedda och få hjälp att lösa konflikter. Vi lär barnen att hämta en pedagog när de inte själva klarar av situationen.

 Vi har som mål att vara närvarande vuxna och lära barnen att säga nej och stopp när någon kommer för nära och man inte vill ha en kram eller knuff eller bli av med sin leksak, cykel m.m

 Vi har som mål att barnen ska vara delaktiga genom dialog, kroppsspråk, intressen i leken, att de tycker och tänker och att vi är lyhörda och förändrar verksamheten efter barnens behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter