Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO - Kroppen, sinnen

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vad är ljudvågor? Vad behöver vi för att kunna se? Hur smakar maten om vi håller för näsan? Varför har vi sämre känsel på armbågen? Var i kroppen finns balanssinnet?

Under detta arbete kommer du få arbeta kring våra sinnen. Hörsel, syn, känsel, smak, lukt samt balans. Genom undersökningar, jämförelser och dokumentationer kommer vi gemensamt att diskutera kring våra sinnen.

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • besöka platser
 • göra enkla undersökningar
 • dokumentera fakta och undersökningar
 • skapa faktafilmer
 • samarbeta

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • skriftlig diagnos
 • diskussioner
 • aktivt deltagande
 • grupparbete

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO - Kroppen, sinnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback