Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEGPEA0

Lagar och förordningar - pedagogiskt arbete

Campus Futura VUX, Tanum · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vilka lagar och förordningar gäller för förskola och skola?

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Få en trygghet i vilka lagar och förordningar vi måste följa och vad dessa innehåller.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 13-17

Genom teori hittar du kunskap som du sedan presenterar inför klassen. Vi lär av och med varandra.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker utifrån din presentation samt utifrån dina aktiva frågor till klasskamraters presentationer. 


Läroplanskopplingar

Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.

FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

Matriser i planeringen
Pedagogiskt arbete
Uppgifter
Lagar och förordningar