Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

5

Europa

Sörgärdets skola, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vi ska i det här arbetsområdet lära oss mer om Europa. Vi kommer att lära oss allmänt om Europa, namngeografin och gå in på mer detaljerade fakta om de olika länderna.

1. Undervisning:

HUR?

 • Gemensamma genomgångar i helklass och i par/grupp där vi läser och diskuterar.
 • Jobba med arbetsblad.
 • Se "Geografens testamente, Europa".
 • Jobba tillsammans och i par/grupp.
 • Använda oss av kartor och träna namngeografin på webbsidan Seterra.
 • Kritiskt granska och sortera information från olika källor 

VAD?

Vi kommer att lära oss allmänt om Europa: bergskedjor, vatten, klimat och natur etc.
Därefter går vi in på de olika delarna av Europa: Norra Europa, Västeuropa, Sydeuropa, Östeuropa och Centraleuropa. 

Ni kommer även att få fördjupa er i två-tre länder och sedan jämföra dessa med varandra.

 

2. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Visa grundläggande kunskaper inom området Europa. 
 • Delta i våra diskussioner när vi läser tillsammans.
 • Använda dig av kartor och kunna viss namngeografi.
 • Hur du samarbetar med din kamrat/kamrater.
 • Sammanställa information om dina länder i en PowerPoint.
 • Redovisa på ett tydligt sätt inför klassen.

 

3. Läroplan

 

VARFÖR?


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback