Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Er_Ma_Klockan_ht 17

Esperedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 december 2017

Vi arbetar med att läsa av klockan (analogt och digitalt) samt beräkna tid.

Arbetssätt

  • Gemensamma genomgångar då vi bl.a. räknar antal minuter på en h, ställer klockan på olika tider samt beräknar tidsskillnader.
  • Daglig uppstart av lektionen då vi tittar på hur klockan ser ut vid olika tidpunkter under dagen.
  • Skapa mallar till klockan tillsammans med en kompis. 
  • Läsa av en klocka och med hjälp av mall skriva tiden på miniwhiteboard.
  • Färdighetsträna med hjälp av iPad, datorer, klockhäften och matematikboken.
  • Rita klockor med gatukritor på skolgården samt i grupp ställa dessa. 

 

Bedömning

  • Fortlöpande bedömning under arbetets gång.
  • Eleverna ritar in visare på klockor utifrån en klocksaga.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen
Er_Ma_Klockan_mäta tid_år 2_ht-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback