Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Ämnesutvärdering Matematik ht-2017

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Vad har jag lärt mig den här terminen? Vad vill jag lära mig mer? Vad kan jag tänka på inför nästa termin?

Vad har vi jobbat med?

Under terminen har vi jobbat med:

  • addition
  • subtraktion

(addera tal i talområdet 0-10 000 med metoden "talsort för sig", subtrahera tal i talområdet 0-10 000 med metoden "bakifrån med plus" eller uppställning, läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000, förstå hur addition och subtraktion hör ihop,förstå likhetstecknets innebörd)

  • multiplikation
  • division

(förklara sambandet mellan addition och multiplikation, multiplikationstabellerna upp till 10 * 10, multiplicera ental, tiotal och hundratal t.ex. 6 * 30, 6 * 300, förklara samband mellan multiplikation och division, göra beräkningar med större tal t.ex. 6 * 125, använda kort division t.ex. 963/3)

 

 

Vad har du lärt dig?

Svara på följande frågor i kommentarsfältet.

  1. Vad har du lärt dig den här terminen i ämnet? 
  2. Hur har du arbetat under lektionerna den här terminen?
  3. Vad vill du lära dig mer om i ämnet?
  4. Vad skulle du kunna göra bättre? På vilket sätt?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter