Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pp Matematik

Enångers förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vi kommer att arbeta med matematiska begrepp med barnen.

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v 45-47

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Ekan/Skutan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 20171113

Planeringen Upprättad av: pedagogerna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematiska begrepp
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Matematiska begrepp
- De äldre ska kunna räkna till 5

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Språkgrupperna - vilket innehåll är matematik?
- Babblara-gympan - vad är matte?

 

Alla pedagoger är ansvariga.

Vi är med och benämner de olika begreppen.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumentationerna 1-2-3

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter