Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Teknik - leksaker som rör sig

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vad får leksaker att röra sig? Du ska få titta på leksaker som rör sig av olika anledningar och diskutera hur tekniken i dessa skiljer sig åt. Du kommer att få göra en ritning av en leksaksbil och därefter konstruera den.

Mål för elev

Du ska delta i samtal om leksakernas tekniska utseende och funktion. 

Du ska kunna göra en analys av en leksak som rör sig, och kunna svara på vad det är som gör att den rör sig.

Du ska konstruera en bil utifrån en ritning du gjort.

Innehåll

Du kommer att få titta på och undersöka leksaker som rör sig.

Du kommer att få använda begrepp som beskriver tekniken som skapar rörelse.

Du kommer att få samtala i grupp om olika tänkbara konstruktioner för din bil.

Du kommer att få lyssna till fakta om olika kända uppfinningar som varit viktiga för mänskligheten.

Genomförande

Du kommer att få ta del av en leksaksvisning, där olika leksaker som rör sig med hjälp av olika tekniker.

Du kommer att få samtala i mindre grupp om tänkbara lösningar, samt göra en egen analys av en leksak som rör sig.

Du kommer att få göra en ritning av en leksaksbil och därefter konstruera den.

Redovisning

Utifrån att du deltagit i samtal och diskussioner blir din bil en redovisning av ditt arbete.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback