Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Historia år 7 - Forntida och antika riken

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 november 2023

Vi kommer läsa om några olika forntida riken.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om:

  • Mesopotamien
  • Egypten
  • Grekland
  • Romarriket
  • Vi kommer även nämna Kina och Induskulturen

I undervisningen kommer vi att:

  • Föreläsningar
  • Arbeta med uppgifter kopplade till de kulturer vi pratar om.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

  • Ett prov samt de uppgifter vi arbetar med.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Matriser i planeringen
Kopia av Ämnesmatris - Historia 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback