Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Krafter/ljud/ljus

Östra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Vi har arbetat med krafter, friktion, ljud och ljus. Du ska nu skriva en laborationsrapport om något av dina försök.

Vi har arbetat med krafter/friktion/ljus och ljus. Din uppgift är nu att skriva en laborationsrapport om något av dina försök, se bilagan.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Laborationsrapport fysik
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback