Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Konsumentekonomi åk 9

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 december 2017

I detta arbetsområde ska vi lära oss om vad som är viktigt att tänka på när vi handlar. Vilka skyldigheter och rättigheter vi har som konsumenter. Vi kommer även arbeta med reklam.

Konsumentekonomi årskurs 9- planering

 

Innehåll

-          Konsumentens rättigheter och skyldigheter

-          Reklamens och mediernas påverkan på våra konsumtionsvanor

-          Jämförelse av olika produkter utifrån pris och innehåll

 

Kunskapskrav för betyget E

-          Kunna jämföra olika konsumtionsalternativ.

-          Föra enkla resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomin.

-          Kunna beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

-          Kunna föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Lektion 1

-Titta på colareklam. 

Enskild uppgift

Hur skiljer sig reklamerna åt?

Vilken reklam riktar sig till vem?

-Vad säger konsumentverket om reklam? Regler om reklam. Reklam om gymnasieskolor. Reklam i film- produktplacering. Dold marknadsföring. Vad tycker du är bra reklam?

 Lektion 2

-Genomgång på hur vi ska tänka när vi handlar.

 Lektion 3

-Arbeta med texthäfte och svara på uppgifter kopplade till häftet. Smaktest. 

 Lektion 4

-Repetition och genomgång på konsumentekonomi. Kahoot för att testa våra kunskaper.

 Lektion 5

 

-Prov konsumentekonomi. Muntligt eller skriftligt- valfritt. 


Läroplanskopplingar

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Arbetshäfte
Instuderingsfrågor konsumentekonomi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback