Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Förr i tiden och nu

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 december 2017

Jämföra olika epoker. Hur levde våra förfäder, hur växte föräldrarna upp, hur har vi det idag. Vilka rättigheter har barn idag, hur ser det ut i andra länder och vad vill du förändrar?

Vi kommer under (nästan) varje lektion läsa högt ur boken "Erzähl mal wie es früher war". Därefter kommer vi att jobba med olika uppgifter och teman som följer bokens innehåll.

Eleverna kommer att intervjua sina far-/morföräldrar och föräldrar för att jämföra olika epoker och utvecklingen av olika livsområden.

Vi börjar med att pratar om våra familjer, vem barnen anser som tillhör familjen. Att familjer kan ser olika ut. I det sambandet kommer vi träna på begrepp kring familj.

Vi kommer att pratar om olika högtider så som födelsedagar och jul. Hur det firas i varje familj och hur det firades förr i tiden.

Andra områden vi kommer pratar om och jämföra med varandra är:

 • Hur levde våra förfäder, hur lever vi idag
 • Skola förr och nu
 • Barnens rättigheter
 • Tekniska hjälpmedel
 • Leksaker och fritidsaktiviteter 
 • Jul
 • Semester, resor
 • Sagor och moderna berättelser
 • Natur och miljö
 • bondgård och husdjur

Dessutom kommer vi i september att pratar om valen i Tyskland.

Det temat kommer avslutas ca i mars/april. Därefter kommer vi att läsa gemensamt boken "Der Buchstabenfresser" av Paul Maar. Här kommer vi att jobbar intensivare med rättstavning, meningsbyggnad, ordföljd samt muntligt och skriftligt berättande. 

Syftet är att eleverna:

 • lär sig att familjer kan ser ut på olika sätt, att tiden hur våra förfäder har levt och hur vi lever idag har förändrats och att alla är lika mycket värda oavsett härkomst och familjens konstellation. 
 • utveckla sitt ordförråd
 • uttrycka sig muntligt och skriftligt samt att de lär sig att berätta för andra mottagare 

Parallellt kommer vi att jobba med rättstavning och olika begrepp som förekommer inom temans ramen samt utveckla det tyska skriftspråket samt läskunnighet med arbetsböckerna Mimi (F-klass och årskurs 1) och Karibu (årskurs 2 och 3). 

Eleverna kommer att intervjua föräldrar och släktingar i Tyskland genom att ringa upp dem eller skicka ett brev och ett mejl.

Målet är att eleven lär sig olika begrepp och får en förståelse för tidens förändringar.

Bedömning av elevernas kunskaper och individuell utveckling sker två gånger på höstterminen och en gång på vårterminen.


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Matris åk 1 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback