Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik: Statistik

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 18 december 2017

I arbetsområdet ingår: - tabeller: att tolka information i en tidtabell samt att gör en frekvenstabell i samband med en undersökning - diagram: att rita, tolka och analysera information i linjediagram och stapeldiagram - cirkeldiagram: tolka och analysera information i cirkeldiagram - att räkna ut medelvärde

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar där arbetsområdets olika delar tas upp och där du får möjlighet att visa din förmåga att föra muntliga resonemang och göra analyser av diagram. 

Vi gör praktiska uppgifter och undersökningar som uppmuntrar till matematiska diskussioner enskilt, parvis samt i gruppen.

Vi arbetar med arbetsuppgifter inom arbetsområdet enskilt och i par.

Bedömning - Hur ska du visa att du kan?

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du har utvecklat din förmåga att:

  • använda dig av de begrepp som vi har arbetat med
  • räkna ut medelvärde
  • tolka tabeller och diagram
  • beskriva en undersökning med hjälp av tabeller och diagram
  • föra resonemang om tabeller, diagram och medelvärde

Arbetsområdet inleds och avslutas med test där du efteråt kan se progressionen av dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen
Matematik år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback