Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Parafras åk9

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 december 2017

Parafras: kommer från grekiskan och betyder omskrivning. En parafras är en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en text, bild eller målning i ett musikstycke, litterärt verk eller konstverk. Vanligt är att göra parafraser humoristiska framförallt i reklam eller för att förstärka förtydliga ett budskap. Ofta använder man välkända bilder så att igenkänningsfaktorn blir stor. Det är viktigt att inte ändra bilden för mycket. Ursprungsbilden måste gå att känna igen.

Läroplanen

Mål Från LGR

 

Bild

Förmågor
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Centralt Innehåll
  • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  • Presentationer av eget bildskapande.
  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de
Syfte
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

 

Genomförande

Uppgift 1

Vi börjar med att titta gemensamt på Parafraser gjorda genom en konsthistorisk exposé.

Uppgift 2

Börja med att studera/titta på dessa bilder och fundera över

 • Bildens innehåll
 • Finns det någon parafras gjord på detta konstverk?
 • Hur skulle man kunna göra om den här bilden?
 • Budskap?
 • Vad är viktigt att behålla för att känna kopplingen till originalbilden?
 • Varför passar en del bilder och inte andra?

 

Arnolfinis trolovning – Jan van Eyck

Mona Lisa – Leonardo da Vinci

Skriet - Edward Munch

Flickan med pärlörhänget - Johannes Vermeer

American Gothic –Wood

Nighthawks – Edwars Hopper

Minnets envishet – Salvador Dali

Uppgift 3

Nu ska du själv

 • Välja ett konstverk
 • Fundera hur du ska göra om det
 • Budskap? Allvarligt, humor….
 • Teknik, valfritt?
 • Börja planera, skissa…..

Uppgift 4

Skriva en reflektion över sitt resultat och arbetsinsats.

  

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Bild, åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback