Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Ma Åk 7 Ht-17

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 december 2017

Under denna period kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, tal och mönster samt en del om bråk, procent och decimalform. Vi kommer också att arbeta med grundträning såsom multiplikationstabellen och olika former av problemlösning samt grupparbete.

Mål

Du ska utveckla dina kunskaper i matematik så att du kan lösa vardagsnära problem på ett tydligt och effektivt sätt.

Du ska förstå sambanden mellan olika matematiska begrepp (bråk och procent, del och andel, procent och procentenheter samt ränta och räntesats).

Du ska kunna föra matematiska resonemang då du redovisar lösningar, både skriftligt och muntligt, och du ska ta del av andras redovisningar och föra diskussionerna framåt. 

 

Arbetets innehåll

Du ska utveckla dina kunskaper i matematik och lära dig att

  • omvandla mellan bråk-, procent- och decimalform
  • bli säker när och hur du använder begrepp rörande de fyra räknesätten, tal och mönster
  • formulera uttryck utifrån mönster
  • använda de fyra räknesätten med stora och små tal
  • använda dina kunskaper vid problemlösning 
  • värdera olika lösningsmetoder och matematiska resonemang

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer ha gemensamma genomgångar av nya metoder men även repetera metoder som vi har gått igenom tidigare.
Vi kommer ha gemensamma diskussioner kring rimlighet och olika sätt att lösa problem. Ni kommer då också att få redovisa lösningsmetoder muntligt.
Du kommer arbeta med uppgifter från Formula 7 (kapitel 1 och 2, samt en del av kapitel 5)
Du kommer också att arbeta med gruppuppgifter som läraren ger er
Visa din kunskap - Bedömning

Vissa delar bedöms formativt (se vad läraren och dina klasskamrater skriver att du ska tänka på för att göra redovisningen/lösningarna bättre nästa gång).

Diagnoser. Diagnosen är till för att du själv ska se vad du behöver träna mer på för att bli säker på grunderna. Diagnoser är också formativa.

Vid gruppuppgifterna är din delaktighet viktig. Där kan du visa dina kunskaper samtidigt som du ges möjlighet att träna på att muntligt förklara dina tankegångar.

Prov.

Reflektion


Sätt in de nya begreppen i ett sammanhang/mening/uppgift
Hur märks det att du har arbetat effektivt på lektionerna?
Hur använder du dig av de kommentarer som du får av klasskamrater och lärare?

Vad har du saknat på lektionerna under det här avsnittet?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NF Kunskapstabell Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback