Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

NO: KEMI (ÅK 6), HT-17

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2023

Kemi handlar om de här små små byggstenarna som vi inte kan se med ögat men som allting är gjort av. De kan sättas ihop med varandra på nästan hur många sätt som helst och på så sätt bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!  

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 • Indelningen av ämnen och material utifrån t.ex. egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarnet, surt eller basiskt.
 • Känna till några vanliga kemiska reaktioner.
 • Känna till vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Känna till historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på värden.
 • Känna till några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Kunskapskrav

 • Känna till olika begrepp som t.ex. grundämne, kemisk förening, lösning, slamning, emulsion.
 • Känna till olika kemikalier i hemmet och dess märkning och hantering.
 • Känna till vad syror och baser är och skillnaden mellan dem.
 • Kunna samtala om och diskutera olika kemiska ämnens påverkan på naturen, t.ex. försurning.
 • Känna till några kemiska reaktioner och kunna förklara att ingenting försvinner, allt finns kvar.

Genomförande

Vi kommer att:

 • Se olika filmer och klipp om laborationer.
 • Se olika filmer och klipp om kemiska ämnen, egenskaper och reaktioner.
 • Läsa i Boken om fysik och kemi och samtala om innehållet.
 • Ha gemensamma klassrumsdiskussioner.
 • Ha ett skriftligt prov.

 

Bedömning

Bedömning sker genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Enskilt prov
 • Delaktighet och intresse i lektionerna

Utvärdering sker fortlöpande efter varje lektion. I slutet av arbetsområdet kommer eleverna att få göra ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi (ÅR 6) HT-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter