Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Återberättande text

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Vi ska nu arbeta med återberättande text. Vi ska lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att öva tillsammans genom att planera och skriva en återberättande text. Du kommer att få visa dina färdigheter när du på egen hand planerar skriver en egen återberättande text.

Återberättande text

 

Läromedel: Zick Zack Skrivrummet

Tidsåtgång: 1-2 lektioner/vecka under 6-8 veckor

Konkretisering av målen

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en återberättande text om en personlig upplevelse. (Förförståelse och förkunskaper)
 • förklara vad en återberättande text är
 • skriva en rubrik
 • skriva om miljö, händelser och slutkommentarer
 • skriva händelser i rätt ordning
 • använda tidsord

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse: Vi samtalar om gemensamma upplevelser och gör tidslinjer, tankekartor eller tecknade serier för att strukturera händelser.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text, med inledning (vem, var, när, varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierade sambandsord.
 • Vi arbetar med tidsord.
 • Steg 2: Vi bedömer tre återberättande texter utifrån vad vi lärt oss. Eleverna får plocka isär texten och sortera under rubriker: "Rubrik, miljö, händelse, slutkommentar".
 • Steg 3: Var och en planerar och skriver på egen hand en återberättande text om något klassen/gruppen har varit med om och bedömer den tillsammans med sin lärare.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 • förstå syftet med en återberättande text
 • kunna skriva med ett begripligt innehåll och ha en ”röd tråd”
 • kunna skriva med en fungerande struktur och redogöra för tid, plats, deltagare och händelser
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

 

Hur ska du få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som du och din lärare sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Svenska berättande text
Skriva återberättande text