Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Funktioner och algebra

Språk- och kompetenscentrum, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Inom matematiken används ordet funktion när man vill beskriva sambandet mellan två variabler. Man kan beskriva en funktion med en graf eller en tabell.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

1. beskriva begreppen funktion och linjär funktion.

2. tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

3. använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder.

 4. använda räta linjens ekvation.

Hur ska vi arbeta för att nå målet?

Du ska få möjlighet i olika tillfällen för att kunna visa dina förmågor och utveckla dina kunskaper som följende:

1. Diskussion & Grupparbete

-  resonera muntligt (obs: titta på filmen https://www.youtube.com/watch?v=77tH-EGMH2I)

- redovisa och samtala

- använda begrepp

2. Läxa, arbetsblad & prov

- Lösa problem med strategier

- välj och använda matematiska metoder

- resonera skriftligt

- uttrycksformer & begreppens relation

 

 

När?

v.45  Repetition (Samband & algebra) utifrån matte direkt 8.     .

v.46  Funktioner s.44 + Linjära funktioner s.46

v.47  Mer om linjära funktioner s.48 + Rita grafer i koordinatsystem s.49

        Räta linjens ekvation s.50 + Talföljder och mönster s.52 och

v.48 Röd kurs Multiplicera in i parenteser och Multiplikation av parentesuttryck s.62 och 63.

    

v.49  Kvaderingsreglerna  och Konjugatregeln S 64och 65 och Repetition.

 

Läromedel:

Matte direkt 9.

Obs: du kan lyssna på boken i olika språk (dari, arabiska, svenska och somaliska) inlasningstjanst.se

OBS: Skriftligt prov torsdag 7 dec.

Sista dag att lämna in alla arbetsblad och läxor är onsdag den 11:e dec


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback