Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8 - 9

Cellen, matspjälkningen, andningen och blodomloppet.

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Detta arbetsområde tar upp kroppen anatomi och funktioner.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Förståelse för hur en cell fungerar, t.ex. cellandningen. Sid. 230 - 231. Inse skillnader mellan celler, vävnader och organ. Kunna beskriva vad som händer under matens väg genom kroppen. Sid. 244 - 245 . För att nå högre mål även: sid 263 - 264. Kunna berätta om sjukdomar som rör matspjälkningen. Sid. 246 - 247. Kunna förklara andningsorganens funktion. Sid. 248 - 251. Kunna begreppen artär, ven , kapillär , lilla och stora kretsloppen. Förståelse för hur hjärtat fungerar. Kunna blodets innehåll. Kunna förklara begreppen immunitet, vaccination och allergi. För de högre målen: 1. Kunna förklara de olika blodrenande organen fungerar. 2. Förståelse för hur våra blodgrupper kan överföras.

Undervisningen

Vi har 2 lektioner/vecka  och kommer då att ha lärarledda genomgångar, filmer, diskussioner, demonstrationer och arbetsuppgifter. Websida: www.gleerupslms.se

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels fortlöpande vid muntliga och skriftliga övningar, dels med skriftligt prov. :V.49 Cellen, Matspjälkningen, Luftvägarna -lungorna och blodomloppet. 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Matriser i planeringen
Bi 8 . Matspjälkningen, andningen och blodomloppet.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback