Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

5

Arbetsliv

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Vi kommer att jobba med skillnaden mellan arbete idag och för 100 år sedan, hur det är att vara ute i arbetslivet idag, lagar och regler inom arbetet och arbetslöshet.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

  • Vi kommer att läsa om arbete, lagar/regler och arbetslöshet gemensamt i ett häfte (sammanfattning av kapitlet Arbete i Utkik Samhällskunskap)
  • Vi kommer att prata om vad det finns för olika yrken.
  • Du kommer att få ta reda på vad som skulle vara ett intressant yrke för dig.
  • Du kommer att få göra en presentation av det yrke du valt, som du får presentera för dina klasskompisar.

 

Visa vad du lärt dig

Du ska leta reda på fakta om det yrke du valt och försöka få svar på dina frågeställningar.

Du ska berätta om det yrke du valt genom att visa din presentation.

Du kommer att få ett skriftligt förhör där du ska visa att du lärt dig begrepp som hör till området arbetsliv.

 

Tidsram

Fyra veckor

Bedömning

Se aktuella kunskapskrav.

 

 


Läroplanskopplingar

kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter