Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Slöjd ht-17. Genomförande/framställning 2, år 7-9

Gammal, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Slöjdarbetet

Syfte

Detta ska vi arbeta med

När du arbetar praktiskt med ditt slöjdarbete ska du tänka på följande saker:

Arbeta utifrån din egen planering med skiss/ritning.

Var noga med mått och enheter i dina matematiska beräkningar.

Använd modeller, mönster och beskrivningar som finns. Försöka att arbeta vidare själv innan du ber om hjälp, ställ frågor som leder framåt. Försök att motivera och förklara dina val under arbetets gång.

Lär dig vad olika verktyg, moment och tekniker heter.

Gör gärna små tester vid sidan av för att se hur olika material och tekniker fungerar tillsammans och kan kombineras. Försök att lära dig nya och mer avancerade tekniker.

Arbeta för en behaglig arbetsmiljö i klassrummet. Ljudnivån ska vara så att alla kan prestera sitt bästa.

Tänk på din arbetsställning och säkerheten. Använd alltid rätt skyddsutrustning och arbeta lugnt, noggrant och metodiskt.

 

Detta kommer vi att bedöma

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Matriser i planeringen
Matris för genomförande av slöjdarbetet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback