Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi, teknik Vatten

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten finns i olika former och det finns vatten överallt på jorden. Det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen och vi har samma vatten idag som dinosaurierna hade. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta väl vara på.

När vi arbetat klart med avsnittet om vatten ska du:

 • Kunna förklara vattnets kretslopp
 • Kunna berätta om vattnets egenskaper
 • Kunna vattnets tre former
 • Kunna använda begrepp (ord) som hör ihop med ämnet "Vatten"
 • Kunna utföra enkla experiment och dokumentera dessa
 • Vilka olika typer av vatten finns det på vårt jordklot och varför, hur ser det ut runt Sverige?
 • Hur man renar vatten

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa faktatexter och svara på frågor, diskutera och reflektera kring vattnets egenskaper och vattnets kretslopp. Vi kommer också att titta på filmer som passar med temat. Naturligtvis kommer vi även att utföra experiment och dokumentera dessa.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du: 

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 
 • kan berätta och förklara det du känner till om Vattnet och dess egenskaper
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet Vatten
 • kan utföra och dokumentera enkla experiment
 • Avslutande prov 

 


Läroplanskopplingar

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter