Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik år 5

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Vilka samband finns det mellan tal i bråkform och decimalform? Vilka platsvärden har de olika siffrorna i olika tal? Vad menas med tiondelssiffra och hundradelssiffra?

Bakgrund:

Du har tidigare arbetat med de fyra räknesätten, statistik, geometri, bråk, volym och vikt mm. Nu ska vi bygga vidare på detta så att du känner dig säkrare på att lösa de olika problem som du ställs inför i matematik.

Konkretisering av målen:

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.

- beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt

- byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskutera på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop

- göra enkla uträkningar, visa på samband och förändringar på ett ganska bra sätt.

- du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.

- beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt

- byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskutera på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop

- göra enkla uträkningar i aritmetik, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett bra sätt.

- du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

Addition, subtraktion, multiplikation, division, addera, subtrahera, multiplicera, dividera, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

Bråkform

Decimalform

Tiondelssiffra

Hundradelssiffra

Platsvärde

 Genomförande

 - arbeta i matteboken "Beta"

- gemensamma genomgångar och diskussioner

- träna färdigheter, bl.a med hjälp av datorn

- träna på begreppen inom området

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att berätta och visa vilken metod och strategi du valt för att lösa ett matteproblem. Du kommer att få visa att du kan använda dig av begreppen när du förklara.

Skriftliga matematikdiagnoser och tester.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback