Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Skuggan i väggen

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Under de två kommande veckorna kommer vi att ägna oss åt högläsning av boken Skuggan i väggen av Kerstin Lundberg-Hahn. Jag kommer att läsa högt och ni kommer att få uppgifter efter avslutad läsning i form av dagboksskrivning (där ni tar någon av huvudkaraktärernas perspektiv), upplevelsesammanfattning och avslutningsvis, en bokrecension. Under två lektionstillfällen kommer vi att arbeta med enbart recensions-skrivning: detta för att låta er repetera hur textformen ska formuleras.

 

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Förmågor:

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll:

 

 

 

Läsa och skriva

 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk

 

Kunskapskrav:

 

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback