Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Geometri2 åk 6 HT17

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Mål: • Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt • Uppskatta och beräkna volym och begränsningsarea hos olika prismor och polygoner • Förklara samband volym-area och metoder för beräkningar • Använda strategier vid problemlösning • Enhetsomvandlingar för area och volym


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK HT17 åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter