Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällsekonomi åk 9 2017

Särö skola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Mycket av det som händer runt omkring oss i samhället har med ekonomi att göra, du är en del, företagen, hushållen, banker etc. Vi ska få en inblick och öka vår förståelse för det ekonomiska kretsloppet.

Syfte

Att du ska bli medveten om hur ekonomi fungerar för dig, din familj, Sverige och internationellt. Det kallas det ekonomi kretsloppet och visar hur allting hänger ihop.

Mål och de förmågor vi tränar med arbetet om samhällsekonemi

Konkritisering av målen:

 • Förstå olika ekonomiska termer och begrepp.
 • Du har grundläggande kunskaper om samhällets ekonomi.
 • Förstå hur ekonomin fungerar i ett företag och i samhället.
 • Du visar att förstår sambanden mellan det ekonomiska kretsloppet och vår välfärd
 • Kunna föra ett resonemang där ekonomin i samhället förklaras ur olika perspektiv

Arbetsgång/arbetssätt

Arbetsätt:

 • Vi ska brainstorma kring begreppet ekonomi.
 • Vad är samhällsekonomi?
 • Genomgång av det ekonomiska kretsloppet.
 • Se film om livet och pengarna och vad riksbanken gör.
 • Genomgång om ord och begrepp.
 • Genomgång om vår välfärd, låg- och högkonjunktur, offentlig- och privatasektorn.
 • Enskilt arbete om "Samhällsekonomi - så skapas vår välfärd".

Bedömning

Bedömning: Jag kommer att titta på nedanstående förmågor under arbetets gång, både i muntliga resonemang mellan dig och mig, i små grupper och i helgrupp. Du ska också bli bedömd i ett skriftligt test där du kommer att få beskriva det ekonomiska kretsloppet och då ha med dina faktakunskaper och föra ett resonemang kring frågor jag ställer.

Dessa förmågor kommer jag att bedöma i detta arbetet:

 • Begreppslig förmåga - Faktaförståelse, att du visar att du förstår innebörden av olika begrepp och kan relatera dessa till varandra och använda dessa i nya och olika sammanhang.
 • Analysförmågan - hur du beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Att du kan förklara samband. Växla och se utifrån olika perspektiv.
 • Kommunikativa förmåga - Hur du samtalar om ämnet. Du diskuterar och resonerar i ämnet och visar att du kan uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Du ska också kunna motivera hur du tänker.

Redovisning

Slutredovisning: Essafråga där du har med dig dina anteckningar och boken. Samt ett resonemang kring ekonomi i grupp.


 Länktips!

www.ekonomifakta.se

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/uppslaget-samhallsekonomi_573733.html/BINARY/Uppslaget%20Samhällsekonomi

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Examinationsuppgift
Begrepp Samhällsekonomi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback