Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Money makes the world go around!

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

I detta arbetsområde ska vi lära oss: - om att ha en inkomst och betala skatt - hur privatpersoner och företagare planerar sin ekonomi - vad som bestämmer priset på en vara eller tjänst - hur det fungerar när man lånar pengar på banken - Sveriges ekonomi i förhållande till andra länder

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi studerar samhällsekonomins grunder och lär oss för ämnet viktiga ord och begrepp.

Mål

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Undervisning och arbetsformer

Arbetet utgår ifrån ett häfte som eleverna arbetar med. Häftet kompletteras med frågor. Vi följer och antecknar under Power Point-presentationerna. Vi diskuterar innehållet och gör reflektioner. Vi ser även filmer.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att beskriva och förklara olika ekonomiska strukturer, begrepp och företeelser bedöms.


Läroplanskopplingar

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Samhällets ekonomi
Uppgifter
Boken och uppgifterna.
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback