Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Läsårsplanering, svenska som andraspråk åk 1.

Misterhults Skola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 december 2017

I ämnet svenska som andraspråk kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper i det svenska språket.

Centralt innehåll

Undervisning i svenska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se kopplingar till läroplan nedan):

Arbetssätt

Vi kommer att ha ett varierande arbetssätt:

  • med en tydlig genomgång av dagens schema (innehåll) med hjälp av bildspråket
  • sång, ramsor och olika språklekar
  • pedagogiskt lekmaterial
  • högläsning där vi samtalar om texten och dess innehåll
  • olika arbetsböcker t.ex. Min första arbetsbok, Förskoleklass (samhälle, natur, teknik)
  • arbetsblad och andra skriftliga uppgifter
  • enkla skrivuppgifter om ämnen nära elevens vardag
  • bokstavsgenomgång av alfabetet varje vecka
  • använda datorn som hjälpmedel

Läroplanskopplingar

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Läsårsplanering & bedömning, svenska som andraspråk åk1.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback