Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik FSKK - räkna

Alstad skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 13 december 2017

"Räkna" enligt Bishops matematiska aktiviteter

Enligt Bishops sex matematiska aktiviteter är "Räkna" den första aktiviteten vilket innebär att påbjuda att:

- urskilja, jämföra och utforska mängder av föremål

- utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange ordning och antal

- skapa representationer av resultat av undersökningar såsom diagram av olika slag

- få erfarenheter av tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord, lek samt andra uttrycksformer

- utveckla symboliskt tänkande 

 

Aktiviteter:

- matematiklek i samlingar, mindre grupper, parvis och enskilt

- aktiviteterna kan utgå från spel, smartboard, appar, lekar, konkret material, rituppgifter, matematiska kopieringsunderlag/ böcker, sagor, film, med mera.

- Inspiration till aktiviteter hämtas exempelvis från NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)

 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11)

 


Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback