Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

6

NO matris åk 6

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 12 december 2017

I NO arbetar vi med kemi, fysik och biologi. Vi tränar oss för att nå kunskapskraven nedan med olika ingångar. Hösten i åk 6 har vi jobbat med ekosystemet, kemikalier, faropiktogram och puberteten. Vi har där jobbat mycket med att utvecklas i att göra undersökningar och skriva labbrapporter. Vi har också tränat oss på att föra naturvetenskapliga resonemang som är välutvecklade och som fördjupar och breddar diskussionen såväl muntligt som i skriven text.

Bedömningar av flera olika uppgifter har sammanställts i nedan matris. (Du har haft möjlighet att lära dig och visa dina kunskaper genom bland annat - Finnsjön, Labbrapporter, Maskrosen, Moroten, Faropikotgram, Pubertesuppgift samt Marias Svett - skriftligt och muntligt allt arbete under lektionerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris i NO åk 6 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback