Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska med matris åk 4-6

Fågelbäcksskolan 7-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära oss saker. Genom språket utvecklar vi vår identitet, vi uttrycker våra känslor och tankar och kan även förstå hur andra känner och tänker.

 

Du ska utveckla din förmåga att kunna:
samtala, resonera och diskutera med andra
berätta varför du tycker som du tycker
redovisa ditt arbete för andra 
våga säga vad du tycker och stå för det
berätta för andra så de förstå
diskutera för det man tror på.

Arbetssätt

  • Du får läsa olika slag av litteratur.

  • Du får arbeta med läsförståelse.

  • Du får skriva olika typer av texter.

  • Du får skriva på dator och för hand.

  • Du får använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

  • Du får arbeta med ord, bild och ljud.

  • Du får samla information och sortera den på rätt sätt.

  • Du ska diskutera i helklass

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Svenska 6B hösttermin 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback