Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Religion

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 januari 2023

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde v.51-4. Arbetet avslutas med ett prov. En religion försöker hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar om sin syn på hur jorden och människorna kom till. Den förklarar hur vi människor ska vara mot varandra, men framför allt handlar religionerna om tron på Gud, gudar eller på högre makter.

Det här ska vi jobba med:

Vi ska jobba om judendom, kristendom och islam. Inom varje religion lär vi oss om heliga platser och rum, levnadsregler, berättelser och trons grundtankar på ett sätt som gör det enkelt för eleverna att jämföra och att hitta likheter och skillnader.

Etiska och existentiella frågor löper som en röd tråd under våra diskussioner.

Vi jobbar enligt EPA-modellen, samlar ämnesspecifika ord i ordbank, tittar på filmer om olika religioner och har ständiga samtal kring centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Vi analyserar hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Vi reflekterar över livsfrågor och sin egen och andras identitet.


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Matriser i planeringen
RELIGIONSKUNSKAP kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback