Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Läsa, samtala och skriva "Eldens Hemlighet" ht17

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 december 2017

I det här arbetsområdet ska du få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Du ska läsa boken, svara på frågor som rör innehållet, skriva sammanfattning och omdöme.

 Syfte    

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
  • Samtala om läst skönlitteratur

Genomförande

Läsa och samtala

Vi läser boken ”Eldens hemlighet” av Henning Mankell, både tillsammans och enskilt. Du svarar på frågor och reflekterar kring innehållet. Skriv svaren/reflektionerna i din loggbok.

Vi samtalar tillsammans om det vi läst. Samtalen sker utifrån dina funderingar/tankar/frågor. De första samtalen är träningstillfällen och bedöms inte, medan de sista bedöms och är underlag för betyg. 

 

Följande frågor ska du reflektera kring och besvara:

a)   Till vems minne är boken skriven?

b)   Vad får du veta om huvudpersonen i kapitel 1-2?

c)   Vilka känslor skildras i kapitel 1-2? Ge exempel på hur de beskrivs.

d)   På vilket sätt börjar boken? Positivt eller negativt? Vilken känsla fick du när du började läsa boken?

e)    Vad betyder Maria och Sofias efternamn Alface?

f)   Hur beskriver författaren miljön?

g)   Vilken tycker du är bokens vändpunkt?

h)     Vad är en mina?

i)    På sidorna 154-155 förstår Sofia äntligen eldens hemlighet. Vilken är den?

j)   Vad menar författaren med: ”Svarta människor kunde blekna av sorg och smärta.”

k)     Beskriv med egna ord hur du tror att Sofia känner det natten hon sitter i rullstolen och ingen människa syns till.

l) Varför hittar Sofia på namn till sina ben?

m)   Tycker du att bokens titel är bra?

-      Varför? Motivera!

-      Vad betyder titeln?

-      Hur får du veta vad titeln betyder?

Skriva

I slutet av perioden kommer du att få skriva en recension om boken efter att vi har tränat på vad som ska ingå.                                                                    

 Bedömning

- Samtala om bokens innehåll.

- Skriva en recension.

- Språk och tempus

 Se bedömningsmatrisen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa, samtala och skriva "Eldens hemlighet" ht17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback