Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Bildligt talat 7

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Planeringen handlar om att med olika tekniker och material framställa och uttrycka sig med bilder och skulptur.

Mål för elev

Genom undervisningen ges du förutsättningen att utveckla din förmåga att:

Kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Analysera historiska och samtida bilders uttryck innehåll och funktion

Innehåll

Bilduppgifter med olika tekniker och material: till exempel blyerts, färgpennor, foto, geometriska former, akvarellfärger, redimix, oljepastellkritor kartong och/eller lera.

Genomförande

Arbetena kommer att genomföras som enskilda arbeten under terminen. Du har möjlighet att visa dina kunskaper genom att följa de instruktioner som följer de olika deluppgifterna samt att arbeta aktivt med de olika material som presenteras under lektionstid.

Redovisning

De färdiga bilderna/skulpturerna sätts upp på anvisad plats samt lämnas in avfotograferade i classroom för bedömning enligt kraven som redovisas i matrisen här under.

Elevinflytande

Motiv/tema och arbetsformer kommer att tas fram i samförstånd med eleverna.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Matriser i planeringen
Bildmatris åk 7-9 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback