Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Idrott och hälsa åk 4 vt 2018

Gamla Förslöv F-6 , Båstad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Undervisning/ såhär gör vi:

Vi kommer att:

  • dansa och röra oss till musik. Leka olika lekar och testa olika danser. 
  • orientera i kända miljöer ex idrottshallen, skolgården. Vi kommer att prata om kartans uppbyggnad, olika symboler och färger.
  • ha idrott utomhus i olika miljöer ex skogen, skolgården.
  • prata om allemansrätten.
  • diskutera hur man kan förebygga skador. 
  • prata om och göra praktiska övningar kring hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid.
  • leka olika lekar inomhus och utomhus.

 

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa vt 2018 åk 4
Uppgifter
Förebygga skador
Förebygga skador

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback