Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2 Mattedetektiverna 2B kap 5: Statistik

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Nu ska Mattedetektiverna avläsa tabeller. Det är inte så lätt. Vad är det för samband mellan talen i tabellen? Vi ska arbeta med att avläsa och göra tabeller och diagram.Då kommer vi säkert att kunna förklara det för Mattedetektiverna.

Syfte

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med att:

 • avläsa tabeller och diagram
 • göra egna tabeller och diagram

Så kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • arbeta praktiskt med konkret material
 • träna viktiga begrepp
 • prata och diskutera matematik och lösa matteproblem
 • arbeta i din mattebok

 

Viktiga begrepp

 • tabell
 • stapeldiagram
 • cirkeldiagram

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • avläsa tabeller och cirkeldiagram
 • göra egna tabeller och cirkeldiagram

Du kommer också själv att få bedöma hur du tycker att du lärt dig.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback