Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Mönster, bråk och potenser HT17

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 december 2017

...


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback