Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Buddhism

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Buddhismens lära

LPP HINDUISM OCH BUDDHISM

Beskrivning av ämnesområde:

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Under några veckor ska vi tillsammans arbeta med religionsområdet Hinduism och Buddism. Vad kännetecknar religionerna och vad innebär det egentligen att vara Hindu och Buddist i dagens värld? Det blir några av de frågor vi kommer att arbeta med under kursen.

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Människor som kommer från olika kulturer och religioner ska integreras i det svenska samhället. Sida vid sida ska vi leva och arbeta tillsammans.

 

 

Förankring i läroplanen:

Syftet med ämnet religionskunskap är att du ska utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli medveten om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska också utveckla dina kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

 

 

 

Centralt innehåll:

I undervisningen kommer vi ta upp:


  • Centrala tankegångar och urkunder (källor) i hinduism och buddhism,

  • huvuddragen i deras historia

  • samband mellan samhälle och religion

 

Undervisning

Du kommer få möjlighet att anteckna vid genomgångar och filmvisningar

Vi kommer att göra vissa jämförelser av de båda religionerna

Du kommer att få jobba med viktiga begrepp:

Siddharta Guatama - Buddah

Askes

Fyra ädla sanningar

Åttafaldiga vägen

Sangha

Reinkarnation

Nirvana

Anatman

Theravada/Mahayana

Tibetansk buddhism - Dalai Lama

Zenbuddhism

Högtider

Heliga skrifter

Heliga platser

Livet som buddhistDu kommer att få svara på ett brev där avsändaren vill ha svar på vissa frågor.


Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl


  • du använder viktiga begrepp

  • du kan beskriva och förklara huvuddragen i religionerna

  • du resonerar kring likheter och skillnader mellan dem

  • du resonerar kring hur samhälle och religion hör ihop

 

BEDÖMNING

 

Att bedöma

Du är på väg

Du har grunderna

E

Du behärskar


C

Du utvecklar


A

JÄMFÖRELSE

Kan resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner

Du behöver träna mer på att se skillnader och likheter mellan olika religioner

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt och tro.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.

Kunskaper

Kan förklara och beskriva: grundare, centrala tankegångar, heliga skrifter, handlingar och historia

Behöver träna mer för att få grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism.

Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra

Du har goda kunskaper om hinduism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.

Du har mycket goda kunskaper om hinduism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra

Reflektioner

Reflektion och kritiskt tänkande

Behöver träna mer på att se skillnader och likheter mellan olika religioner

Du gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.

Du gör reflektioner som för resonemanget framåt.

Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Samhälle

 

Du behöver träna på att se samband mellan religion.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religion och samhällen påverkar varandra och hur de hänger ihop på ett enkelt sätt.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra och hur de hänger ihop på ett utvecklat sätt.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra och hur de hänger ihop på ett välutvecklat sätt.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter