Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

De stora civilisationerna

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Hur såg de första städerna ut? Hur levde människorna där och vad var anledningen till att flodkulturerna uppstod och kunde blomstra på dessa platser och inte på andra?

Flodkulturerna

Vi kommer att jobba med flodkulturerna i Mesopotamien, Egypten och Kina. Du kommer under några veckor få läsa och lära om hur de första städerna och de första länderna/rikena/staterna byggdes upp runt de viktiga floderna Eufrat, Tigris, Nilen och Gula floden. Dessa första städer och senare länder/riken/stater har kallats för flodkulturer för att de var helt beroende av sina respektive floder för att kunna utvecklas, blomstra och överleva.

Mål

Historia: kunna grundläggande kunskaper om tidsperioden då de stora civilisationerna växte fram:

 • Veta vilken tid och var de första människorna började bosätta sig
 • Kunna vad floderna hade för betydelse för människorna, de första städerna , stora byggnader som byggdes då och människorna som levde då
 • Veta vilka nya uppfinningar och upptäckter de kom på och förstå hur detta kunde göra att handel utvecklades. Kunna lite om den vetenskap som de kom på tex. läkekonsten och astronomin
 • Känna till de första skriftspråken, styrelsesätten, ledarna och tron

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

 • Vi tittar på filmer från sli.se och youtube. Länkar finns i dokument på Google Classroom "Flodkulturer", kan se filmer flera gånger
 • Genomgångar och diskussioner
 • Läsa dokument (pdf-fil i Google Classroom) läsa både tillsammans och enskilt
 • Grupparbete på SO-lektioner där ni välja själva hur ni vill redovisa ett område: tex. göra film, teater, Keynote, radioprogram, TV-reportage, tecknad serie och intervju

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Faktakunskaper, där du kan använda och förstår begrepp inom arbetsområdet
 • Grupparbetet, diskussioner och övningar
 • Den färdiga slutprodukten som ska redovisas i grupp

Hur ska det bedömas?

 • Diskussioner och samtal
 • Gruppredovisning 
 • Prov på arbetsområdet

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Matris historia åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback