Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Addition och subtraktion

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Idet här kapitlet ska eleverna repetera och effektivisera sina huvudräkningsstrategier med hjälp av huvudräkning i addition och subtraktion.När de senare ska räkna med större tal och använda sig av skriftliga räknemetoder kommer de att ha nytta av detta.

Vad du ska lära dig:

 

 • Addition och subtraktion med flersiffriga tal.
 •  Huvudräkning
 • skriftliga räknemetoder
 • Likheter och olikheter

 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att arbeta mycket med gemensamma samtal och diskussioner. 
 • Vi kommer att träna på olika strategier för huvudräkning.
 • Vi arbetar i mindre grupper.
 • Vi gör även övningar på dator och Ipad.
 • Eleverna får extrauppgifter anpassade efter deras nivå.

 

 

Vad som ska bedömas:

Viktiga begrepp som du ska förstå:

 • addition, addera och summa
 • subtraktion, subtrahera, skillnad och differans
 • större än, mindre än och lika med

 

Du ska visa hur du: 

 • prövar dig fram
 • leta efter samband 
 • se samband mellan de olika räknesätten
 • diskuterar med andra
 • vilka strategier du använder  och hur du använder dessa vid huvudräkning
 •  förstår positionssystemet
 • du förstår begreppen  =  > <

 

Hur det ska bedömas:

 • Du bedöms främst genom ditt engagemang under lektionerna och under våra gemensamma diskussioner.
 • Du bedöms genom att du visar och beskriver att du har förstått positionssystemet, samt att du behärskar olika strategier vid huvudräkning.
 • Du bedöms genom din diagnos som vi gör i slutet av varje kapitel.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter