Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

De enkla maskinerna vt 2017

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Människan har i alla tider försökt hitta hjälpmedel för att arbetet ska bli lättare. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om "de fem enkla maskinerna".

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med de fem enkla maskinerna: kilen, hävstången, lutande planet, skruven och hjulet.

Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där något av de enkla maskinerna används och konstruera saker av papper där du använder någon de fem enkla maskinerna för att skapa rörelse. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och titta på filmer eller tv-program.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • om du kan ge exempel på enkla tekniska saker där man använder någon av de enkla maskinerna, och
  • om du kan bygga några enkla tekniska saker där du använder någon av de enkla maskinerna.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med de enkla maskinerna främst under vecka 3-7


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Matriser i planeringen
De enkla maskinerna ht 2015
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback